• SKC 222 (THAILAND) CO.,LTD

SKC – T025 โครงเตียงสูง พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้อเนกประสงค์

เตียงสูงขนาด 3.5 ฟุต พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้อเนกประสงค์ที่ติดตั้งด้านล่างเตียง สามารถใช้เป็น
โต๊ะสำหรับทำงาน หรือโต๊ะทานอาหาร เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด
สี : ขาว / น้ำตาล / ดำ

3.5 ฟุต : 8,000 บาท

หมายเหตุ
ราคาน้ี ยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งจะคิดตามระยะทาง

Facebook

 

บริษัท เอส เค ซี 222 (ประเทศไทย) จำกัด