• SKC 222 (THAILAND) CO.,LTD

SKC – T022 ชุดโต๊ะ เก้าอี้
โครงเหล็กไม้พาราประสาน
(ในชุดประกอบด้วยเก้าอี้ 2 ตัว)

โต๊ะ ขนาด กว้าง 60 ยาว 60 สูง 75 ซม.
เก้าอี้ ขนาด กว้าง 30 ยาว 30 สูง 45 ซม.
ราคาชุดละ 1,950 บาท

โต๊ะ ขนาด กว้าง 80 ยาว 80 สูง 75 ซม.
เก้าอี้ ขนาด กว้าง 30 ยาว 30 สูง 45 ซม.
ราคาชุดละ 2,550 บาท

หมายเหตุ
ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งจะคิดตามระยะทาง

Facebook

 

บริษัท เอส เค ซี 222 (ประเทศไทย) จำกัด