• SKC 222 (THAILAND) CO.,LTD

SKC – B003 ที่นอนพ็อคเก็จสปริง เสริมฟองอัด

ที่นอนพ็อคเก็จสปริง เสริมฟองอัด มีความหนาแน่น ยืดหยุ่น สามารถกระจายน้ำหนักของร่างกาย มีความแข็งแรงคงทน ใช้งานได้นาน

ขนาดหนา 10 นิ้ว
3.5 ฟุต : 5,000 บาท
5 ฟุต : 6,750 บาท
6 ฟุต : 8,150 บาท

หมายเหตุ
ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง โดยค่าจัดส่งจะคิดตามระยะทาง


Facebook

 

บริษัท เอส เค ซี 222 (ประเทศไทย) จำกัด